The Sims 4 (1.66.139.1020) Game Patch + DLC Update

Download now

[ Direct download link (Windows) ]The Sims 4 (1.66.139.1020) Game Patch + DLC Update Addition to our website. This tool will do good job 100% and won’t let you down.
All features an instructions are included in installation process. Just download file and open it and read instructions.
The Sims 4 (1.66.139.1020) Game Patch + DLC Update: File is clean and safe. NO BULLSHIT ads, NO SURVEYS, or other scams.

This tool will work on Windows 7, 8, 10, Mac OS, and latest mobile platforms.


||||| ||||| |||||

The Sims 4 (1.66.139.1020) Game Patch + DLC Update - is opensource, file is open and ready for coders to improve. Enjoy!

➤ Subscribe kênh tại đây:
—————————————–
➤ Hướng Dẫn:
B1: Các bạn nên di chuyển thư mục Mods, Tray và saves ra chỗ khác để đề phòng bị lỗi khi update làm hư hoặc mất file.
B2: Các bạn tải 2 file nén của mình về, file Patch Update và file Multi-Language Strings.
B3: Giải nén file Patch Update sau đó làm theo như video. Nhớ chọn đúng thư mục game và tích vào ô như video để

The Sims 4 (1.66.139.1020) Game Patch + DLC Update
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy The Sims 4 (1.66.139.1020) Game Patch + DLC Update.

Download and use The Sims 4 (1.66.139.1020) Game Patch + DLC Update on your own responsibility.